Brigády

  • počet brigádnických hodin je 10/rok
  • sazba za neodpracovanou brigádnickou hodinu je 150,-Kč
  • věková hranice brigádní povinnosti je 65 let včetně
  • ženy a mládež (do 15-ti let) jsou od brigádnické povinnosti osvobozeny
  • brigádní povinnost je možno splnit i dodávkou krmiva pro ryby v hodnotě ceny brigádních hodin (1.500,-Kč)
  • termíny brigád:

 

RZ Mukařov: dle telefonické domluvy př.Hýbner, tel. 777 018 556
Arnoštice: dle telefonické domluvy př.Prokop, Hýbner tel. 777 018 556
Hoření Přestavlky: 07.04., 21.04., 05.05., 02.06., 16.06., 28.07., 18.08., 15.09. př.Šťastný, tel. 724 167 353
Veselá: 07.04., 28.04., 05.05., 19.05., 26.5., 02.06. př.Běhounek, tel. 776 197 841


Sraz brigádníků vždy na dané lokalitě v 7:00 hod. Základní ochranné pomůcky, vhodnou pracovní obuv s pevnou špičkou, lopatu, hrábě a pilku s sebou.
Každý brigádník před započetím prací absolvuje proškolení z BOZP a podepíše se do prezenční listiny. Na brigádě je přísně zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo pracovat pod vlivem alkoholu.

Dozor na brigádách zajistí př. O.Tuček, B.Běhounek, J.Šťastný, D.Hýbner a J. Prokop.

Individuální brigády je možno odpracovat během celého roku dle zájmu člena. Po telefonické domluvězadává práci pouze zástupce hospodáře MO. (př. Dušan Hýbner)

Sledujte nástěnky a webové stránky MO, kde budou zveřejňovány i mimořádné brigády dle aktuálních potřeb MO.

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás