"> Brigády – ČRS, z.s., MO Mnichovo Hradiště

Brigády

  • počet brigádnických hodin je 10/rok
  • sazba za neodpracovanou brigádnickou hodinu je 150,-Kč
  • věková hranice brigádní povinnosti je 65 let včetně
  • ženy a mládež (do 15-ti let) jsou od brigádnické povinnosti osvobozeny
  • brigádní povinnost je možno splnit i dodávkou krmiva pro ryby v hodnotě ceny brigádních hodin (1.500,-Kč)
  • termíny brigád:

 

RZ Mukařov, Arnoštice: dle telefonické domluvy př.Hýbner, tel. 777 018 556
Hoření Přestavlky: 6.4., 25.5.,8.6., 22.6., 27.7., 17.8., 14.9. př.Šťastný, tel. 724 167 353
Veselá: 30.3., 6.4., 13.4., 18.5., 25.5., 8.6. a 22.6. př.Běhounek, tel. 776 197 841

 


Sraz brigádníků vždy na dané lokalitě v 7:00 hod. Základní ochranné pomůcky, vhodnou pracovní obuv s pevnou špičkou, lopatu, hrábě a pilku s sebou.
 

 

Každý brigádník před započetím prací absolvuje proškolení z BOZP a podepíše se do prezenční listiny. Na brigádě je přísně zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo pracovat pod vlivem alkoholu.

 

Dozor na brigádách zajistí př. O.Tuček, B.Běhounek, J.Šťastný, D.Hýbner.

 

Individuální brigády je možno odpracovat během celého roku dle zájmu člena. Po telefonické domluvě zadává práci pouze hospodář MO. (př. Dušan Hýbner)

 

Sledujte nástěnky a webové stránky MO, kde budou zveřejňovány i mimořádné brigády dle aktuálních potřeb MO.

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás