RK Lipánek

Aktivně se podílet na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí je jedním z řady poslání a úkolů ČRS. Velice nás těší, že se nám zatím daří přiblížit dnešní mládeži tento „sport“ a přilákat ji do našich řad.

 
 

     

 

Vedoucím mládeže je př. Filip Čermák, tel. 728 434 197 se kterým se na vedení rybářského kroužku podílí př. Jakub Čermák, Tomáš Balcar, Ladislav Staněk a Miloslav Prokorát.

 

Rybářský kroužek (dále jen RK) probíhá pravidelně od září do dubna každé pondělí od 15:30 do 17:00 hod. ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti. Po seznamovací hodině probíhá nácvik rybolovné techniky na RMV Veselá. Revír navštěvujeme podle počasí. Venkovní sezónu ukončujeme většinou koncem října opékáním vuřtů. V měsících listopad, prosinec probíhá v učebně Volnočasového centra teoretická výuka, která je ukončena vánoční besídkou. Po Novém roce následuje praktický nácvik v hale. Ten je ukončen závody v hodu na terč a poznáváním ryb, rostlin a živočichů. V zimě navštěvujeme Rybochovné zařízení pro chov lososovitých ryb v Mukařověa pak se připravujeme na závěrečné zkoušky. Ty jsou naplánovány na konec dubna. Po zkouškách ještě chodíme rybařit na RMV Veselá, kde se děti připravují na rybářské závody v okolních organizacích. V případě zájmu s nimi jezdí i vedoucí RK a pomáhají s přípravou.
Po ukončení RK by měl Váš mladý rybář/-ka poznat naše základní druhy sladkovodních ryb a jejich skladbu. Znát živočichy a rostliny, které může spatřit na březích našich revírů. Měl by si dokázat připravit udici na plavanou a orientovat se v Rybářském řádu. Pokud bude zájem, tak můžeme děti připravovat i dále a rozvíjet jejich základní znalosti z rybaření.

 


 

Termíny akcí jsou pouze orientační. Včas bude vše upřesněno na rybářském kroužku a na webu rybářů z Mnichova Hradiště.
 
Děkujeme za pochopení!

 


 

10.09.2018 – seznamovací hodina – od 15:30 hod. ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti
 
17.09.2018 – do odvolání – rybařina na RMV Veselá (praktický nácvik)
 
xx.02.2019 – návštěva líhně pro chov lososovitých ryb v obci Mukařov (nutné teplé oblečení a gumovky, rodiče vítáni, akce cca. na 1 hodinu)
 
únor 2019 – přesouváme se do tělocvičny 2. ZŠ, kde budeme trénovat hody na terče (nutné přezůvky!)
 
březen 2019 – výlov chovného revíru (v jednání, možná „divácká“ účast)
 
březen, duben 2019 – učebna ve Volnočasovém centru (příprava na zkoušky)
 
22.04.2019 – závěrečné zkoušky pro získání rybářského lístku
 
květen – praktická výuka na RMV Veselá, příprava na závody (podle počasí)
 
xx.xx.2019 – rybářské závody O pohár předsedy sús – xxx
 
18.05.2019 – rybářské závody pro mládež MO Mn. Hradiště – RMV Veselá
 
08.06.2019 – rybářské závody ke dni dětí – RMV Veselá
 
 


 

Rybářské závody budou probíhat vždy od 08:00 – 12:30 hodin.

 


 
 

Všem, kdo se starají o rozvoj a podporu mládeže patří velký dík!!

 
 

Fotogalerie rybářů MO Mn. Hradiště                     Články – rybářský kroužek 

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás