Sumarizace Vašich úlovkových lístků (povolenek)

NO-IMAGE
| Datum: 31. 12. 2017

Nejprve se ale pozastavíme nad samotnými zápisy a docházkami k vodě v průběhu roku. Zaměříme se na mimopstruhové revíry. Než započnu samotný lov, tak zapíši do úlovkového lístku datum, revír kde

Nejprve se ale pozastavíme nad samotnými zápisy a docházkami k vodě v průběhu roku. Zaměříme se na mimopstruhové revíry.

Než započnu samotný lov, tak zapíši do úlovkového lístku datum, revír kde hodlám lovit a případně i číslo podrevíru. Skončím-li rybolov bez ponechání si úlovku, proškrtnu v daném řádku kam jsem zapsal datum a revír (případně podrevír) zbytek kolonek. (druh, ks, váhu, cm) Když ulovím ušlechtilou rybu a hodlám si ji ponechat, tak musím bezprostředně po ulovení zapsat do kolonky druh, kg a cm. Každá ušlechtilá ryba musí být v jednom řádku napsána samostaně. Nemohu zapisovat do jednoho řádku dvě uštěchilé ryby. Jako např. 2ks a následně sčítat hmotnost, případně cm. Chytnu-li v ten stejný den další rybu, kterou si hodlám ponechat, řekněme-li cejna, tak musím do úlovkového lístku (do nového řádku) znovu zapsat datum, revír (případně podrevír) a do kolonky druh napíši cejn. Nic víc! Do ukončení lovu totiž nevím, kolik cejnů si hodlám ponechat. Na konci lovu už vím, že jsem ulovil 5 cejnů. Do zbylých kolonek tedy zapíši počet kusů, váhu a cm proškrtnu. V ten den lovu mám tedy vyplněny dva řádky. V jednom je uveden jeden kapr (ušlechtilá ryba) a v druhém řádku je uveden cejn v počtu 5 ks/ xx kg. Jestli ulovím další ryby jako je př. plotice, karas, okoun a pod. a hodlám si ji ponechat, tak postupuji úplně stejně jako u cejna. Vyplním nový řádek (již třetí) kde bude opět datum, revír (případně podrevír) a do kolonky druh napíši název ponechané ryby. Po ukončení lovu zapíši počet kusů, váhu a proškrtnu kolonku cm. Takto postupuji při každém novém druhu ulovené ryby, kterou si hodlám ponechat. To všem před odchodem od vody …

Velký pozor musíme dbát i na místní úpravy jednotlivých revírů kde hodláme lovit. Každá MO si pravidla sama upravuje. Týká se to jak ušlechtilých ryb, kde v poslední době často chybí sumec velký, tak i min. délek pro jejich ponechání. Někde si můžeme ponechat pouze jednu ušlechtilou rybu a tím končí denní rybolov. Někde po ponechání si jedné ušlechtilé ryby můžeme lovit dále, ale druhou si už nemůžeme vzít. Místních úprav je opravdu spousty, tak pozor na to.

Obecně ale platí, že po ponechání si 2 kusů ušlechtilé ryby končí denní rybolov. Maximální celková hmotnost denního úlovku je 7 kg. Takže chytnu-li kapra, který váží 8kg a hodlám si ho ponechat, tak tím pádem končí denní rybolov, i když je na daném revíru možnost ponechání si dvou kusů ušlechtilé ryby. Přesáhl bych totiž max. denní limit. Když bude mít kapr 5kg a ulovím druhého 6kg, tak si mohu ponechat obě ušlechtilé ryby. Po ponechání si těchto úlovků končí můj denní rybolov. Každá ušlechtilá ryba musí být zapsána v řádku samostatně! Nesmíte u ušlechtilé ryby psát do kolonek kusů 2, sčítat váhu, nebo dokonce cm, jak bylo již zmíněno.

Vše podstatné je uvedeno v Rybářském řádu a soupisu revírů. Zde naleznete i orientační hmotnosti nejčastěji lovených ryb.

Nyní k celkové sumarizaci. Zkontrolujeme po sobě veškeré záznamy a všechna proškrtnutá pole. V posledním řádku kam bychom opět zapisovali další docházku (datum) proškrtneme celý řádek a pak postupujeme křížem dolů až do posledního řádku na dané stránce. Zde opět proškrtneme celý řádek. Vznikne nám tak písmeno Z. Takto můžeme proškrtnout i následnou prázdnou stránku.

Otočíme úlovkový list a pokračujeme v sumarizaci. Zde musí být napsán každý revír, včetně čísla podrevíru, kde jsme lovili. Takže když jsme jeden revír navštívili 10x, tak zde bude uveden pouze jednou. Sečteme všechny jednotlivé úlovky podle kusů a kg. V jednom řádku budeme mít napsány a sečteny všechny úlovky podle druhů z daného revíru z celého roku. Kompletní součet všech ryb/ kg/ ks a docházek pak zapíši úplně vpravo na poslední stránce. Takto budu pokračovat u každého revíru. Co revír to řádek. Jako poslední pak sčítám ulovené kusy/ kg jednotlivých druhů ze všech revírů. Tento výsledek pak zapíši úplně dole na úlovkovém lístku. Úplně nakonec pak sčítám celkový počet kusů, kg a docházek. Výsledek pak zapíši úplně vpravo dole na poslední stránce.

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás