"> 411 029 JIZERA 6 (14km, 55ha) | ČRS, z.s., MO Mnichovo Hradiště

411 029 JIZERA 6 (14km, 55ha)

Přítok Labe. Od jezu elektrárny Haškov až k jezu elektrárny Hubálov. Od počátku úseku obtokové stoky elektrárny v Hněvousicích až k výtoku pod elektrárnou, od objektu vodní elektrárny Hněvousice ve vzdálenosti 100 m je zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi. Lov z plavidel povolen pouze na hlavním toku.

Míra štiky je stanovena na 60 cm a pstruha obecného na 27 cm.

Do revíru patří:
Mohelnická tůň (Mohelnice, 0.6ha)
Hubálovská tůň (Loukov, 0.6ha)

Na základě výjimky KÚ Středočeského kraje č.j. 024679/2015/KUSK je povolen odlov mníka jednovousého. Nejmenší lovná míra je 40 cm. V období od 1. listopadu do 15. března je mník hájen.


Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás