Rybářský kroužek „Lipánek“

Rybářský kroužek 2022/ 2023.

Aktivně se podílet na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí je jedním z řady poslání a úkolů ČRS. Velice nás těší, že se nám zatím daří přiblížit dnešní mládeži tento „sport“ a přilákat ji do našich řad.

Vedoucím mládeže je př. Filip Čermák, tel. 728 434 197 se kterým se na vedení rybářského kroužku podílí př. Jakub Čermák, Ladislav Staněk, Miloslav Prokorát a Oldřich Kadeřábek.

Rybářský kroužek (dále jen RK) probíhá pravidelně od září do dubna každé pondělí od 15:30 do 17:00 hod. ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti. Po seznamovací hodině probíhá nácvik rybolovné techniky na RMV Veselá (Dolní Přestavlky). Revír navštěvujeme podle počasí. Venkovní sezónu ukončujeme většinou koncem října opékáním vuřtů. V měsících listopad, prosinec probíhá v učebně Volnočasového centra teoretická výuka, která je ukončena vánoční besídkou. V zimě navštěvujeme Rybochovné zařízení pro chov lososovitých ryb v Mukařově a pak se připravujeme na závěrečné zkoušky. Ty jsou naplánovány na konec května. Po zkouškách ještě chodíme rybařit na RMV Veselá (Spodní Přestavlky), kde se děti připravují na rybářské závody v okolních organizacích. V případě zájmu s nimi jezdí i vedoucí RK a pomáhají s přípravou.
Po ukončení RK by měl Váš mladý rybář/-ka poznat naše základní druhy sladkovodních ryb a jejich skladbu. Znát živočichy a rostliny, které může spatřit na březích našich revírů. Měl by si dokázat připravit udici na plavanou a orientovat se v BPVRP (Bližších podmínkách výkonu rybářského práva). Pokud bude zájem, tak můžeme děti připravovat i dále a rozvíjet jejich základní znalosti z rybaření.


Termíny akcí a časy jsou pouze orientační.

Vše bude včas upřesněno na rybářském kroužku a na webu rybářů z Mnichova Hradiště.

Děkujeme za pochopení!


12.09.2022 – seznamovací hodina – od 15:30 hod. na RMV Veselá

19.09.2022 – do odvolání – nácvik LRU na RMV Veselá (praktický nácvik)

listopad, prosinec, leden, únor, březen 2023 – učebna ve Volnočasovém centru (příprava na zkoušky)

duben, květen 2023 – nácvik LRU na RMV Veselá (praktický nácvik)

xx.05.2023 – rybářské závody pro rybářský kroužek

xx.05.2023 – závěrečné zkoušky pro získání 1. rybářského lístku

xx.06.2023 – veřejné dětské rybářské závody


Rybářské závody budou probíhat vždy od 08:00 – 12:30 hodin.

Všem, kdo se starají o rozvoj a podporu mládeže patří velký dík!!

Fotogalerie rybářů MO Mn. Hradiště                     Články – rybářský kroužek 

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás