Rybářský kroužek …

| Datum: 16. 5. 2019

Osvědčení o získání prvního rybářského lístku získalo 18 mladých rybářů a rybářek …gratulujeme!

             Aktivně se podílet na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského je jedno z hlavních poslání Českého rybářského svazu. Velice nás těší, že o rybářský kroužek v Mnichově Hradišti je dlouhodobě velký zájem. Nevyučujeme pouze děti rybářských tatínků nebo dědečků, kdy všichni chtějí, aby s nimi ratolesti chodili na ryby, ale v poslední době evidujeme zájem ze strany řekněme nerybářů. Dalším poznatkem je rostoucí zájem o rybařinu ze strany děvčat.

             V pondělí 14. května ukončil oficiálně svou činnost rybářský kroužek Lipánek. Děti pravidelně navštěvovaly hodiny teoretické tak i praktické výuky do září loňského roku. Nyní měly prodat to, co se za těch necelých 9 měsíců naučily. Předmětem zkoušek byla samozřejmě poznávačka nejznámějších sladkovodních ryb, se kterými se budou nejčastěji setkávat. Dále pak i něco málo z živočichů a rostlin, které mohou spatřit kolem břehů našich revírů. Důležitá je i teorie, takže základní orientace v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva je nedílnou součástí zkoušky. Chybět nemůže ani příprava udice k lovu a navázání háčku. Praktickou výuku LRU mají všichni zvládnutou, protože od začátku se chodilo rybařit na RMV Veselá. Naši nejmenší rybáři a rybářky vše zvládli na výbornou. Osvědčení o získání prvního rybářského lístku obdrželo všech osmnáct dětí. Gratulujeme!

             Vedoucí odboru mládeže se dětem budou věnovat i nadále. V případě zájmu s nimi objedou všechny regionální dětské závody a nabídnou svou pomoc. Všichni se již těší na Pohár předsedy SÚS do Bělé pod Bezdězem. Závěrem si dovolím poděkovat všem, kdo se o naši mládež starají. V první řadě je to vedoucí OM p. Filip Čermák a dále pak pánové Ladislav Staněk, Miloslav Prokorát, Tomáš Balcar a Jakub Čermák.

/ČRS MO Mnichov Hradiště, Josef Ďurček/

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás