Násady úhořího monté a štiky …

| Datum: 2. 4. 2023

Když jsme byli osloveni sekretariátem SÚS, zda máme zájem pokračovat ve vysazování úhořího monté, tak jsme neváhali ani minutu. Velké poděkování patří pracovníkům SÚS za zprostředkování! Monté je plně dotováno

Když jsme byli osloveni sekretariátem SÚS, zda máme zájem pokračovat ve vysazování úhořího monté, tak jsme neváhali ani minutu. Velké poděkování patří pracovníkům SÚS za zprostředkování!

Monté je plně dotováno a 75 % je hrazeno z prostředků EU a z 25 % z národních zdrojů ČR. Úhoři byli rozvezeni po celém úseku Jizery.

Fotogalerie

Zarybňovalo se i štikou. Celkem bylo rozvezeno na 150 kg štiky v rozmezí od 1 – 3 kg. 100 kg bylo vysazeno do RMV Veselá a 50 kg do Jizery.

U vysazování ryb byl přítomen předseda DK. Poděkování všem, kdo se na vysazování podílejí!

Fotogalerie Jizera, fotogalerie RMV Veselá

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás