Schůze členů rybářské stráže …

| Datum: 3. 4. 2023

Rybářská stráž podléhá MěÚ v Mnichově Hradišti. Nikoliv MO Mnichovo Hradiště , jak se někteří rybáři mylně domnívají. Můžeme říci, že rybářská stráž nemá s MO nic „společného“. Nicméně její

Rybářská stráž podléhá MěÚ v Mnichově Hradišti. Nikoliv MO Mnichovo Hradiště , jak se někteří rybáři mylně domnívají. Můžeme říci, že rybářská stráž nemá s MO nic „společného“. Nicméně její členové se intenzivně starají o naše revíry a náš majetek. Veškeré požadavky vedoucího RS směrem k výboru MO jsou tak kladně hodnoceny a vždy je vyhověno.

Učit se musíme všichni a neustále, proto je důležité školení. Nová pravidla, podmínky, postupy …velkého školení se porybní účastnili v Mladé Boleslavi. Následně provedl schůzi členů RS i vedoucí př. Filip Čermák.

Pro slušné rybáře je kontrola rutinou. Ostatní by měli být informováni, co jim v případě pochybení hrozí. Děkujeme všem členům RS za jejich práci!

Informace ze schůze:

 1. Prostudování nových stanov ČRS.
 2. Zažitou větu ,,zadržení povolenky´´ nově nahrazuje věta ,,Zákaz lovu ryb´´. Tzn., že v případě, že bude dotyčné osobě zadržena povolenka MP a osoba je držitelem i povolenky P – vztahuje se zákaz rybolovu i na P povolenku. Dotyčný, ač má další platnou povolenku, nesmí na ní po dobu uloženého zákazu lovit. Stejně tak, pokud by si zakoupil jinde povolenku hostovskou, nesmí jí použít a nesmí na ní lovit, jinak se dopustí kárného provinění, tentokrát podle § 4 odst. 2 písm. a) Stanov „dodržovat Stanovy ČRS, Jednací řád ČRS a plnit rozhodnutí orgánů Svazu“. Do doby zavedení RIS, bude toto problematické zjistit. Po zavedení RIS bude uložený zákaz v systému zaznamenáno a RS bude mít přístup pro zjištění, zda dotyčný nemá uložen zákaz rybolovu.
 3. Kárné provinění na úseku rybářství podle §4 odst. 2 písm. b) Stanov – Nově nebude řešit dozorčí komise místní organizace, ale příkazce, nebo kárný senát na úrovni územního svazu. Kárné opatření bude uloženo podle závazného sazebníku kárných trestů. Pro RS se tímto nic nemění a zadrženou povolenku musí neprodleně do 5-ti pracovních dnů společně s hlášenkou doručit uživateli revíru, kde došlo k přestupku (jednateli MO Mnichovo Hradiště).
 4. Proškolení RS jak postupovat při kontrole lovících z rybářské loďky.
 5. Častý prohřešek, se kterým se stýkáme jsou nezapsané váhy ryb. Dohoda RS na společném postupu. Při prvním zjištění nezapsané váhy upozornit lovícího na tuto chybu a dohlédnout na dopsání vah + zapsat písmeno V do kolonky váhy. Při druhém zjištění o opětovném nezapsání vah ryb následuje zadržení povolenky. Viz obrázek.
 • Pokud na RMV Veselá stráž přistihne rybáře, který nedodržuje Místní řád jehož součástí je i parkování na vyhrazených místech, tak na tuto skutečnost upozorní lovícího. Do povolenky k lovu zapíše ,,auto´´. Při sumarizaci povolenek pracovník upozorní výbor MO na tuto skutečnost. Na základě rozhodnutí výboru MO nemusí být takovému členu vydána povolenka k lovu ryb pro další rok.
 • Ostatní:
 • proplacení cestovného na pstruhoví revíry (min. 3 kontroly)
 • proběhlo školení RS v Mladé Boleslavi
 • dotaz na nákup visaček od SÚS, kvůli lepšímu označení RS (předá vedoucí RS na výborové schůzi)
 • zápis do nových povolenek

28.2.2023 v Mnichově Hradišti vedoucí RS př. Filip Čermák

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás