Výroční členská schůze 2020 …

| Datum: 9. 9. 2020

Ve středu 2. září proběhla Výroční členská schůze. Původní termín byl kvůli karanténě zrušen a všem, co jsme sledovali aktuální situaci v ČR bylo jasné, že schůze musí proběhnout co

Ve středu 2. září proběhla Výroční členská schůze. Původní termín byl kvůli karanténě zrušen a všem, co jsme sledovali aktuální situaci v ČR bylo jasné, že schůze musí proběhnout co nejdříve po konci prázdnin. Vzhledem k časovému vytížení členů výboru a k místu konání jsme zvolili termín v týdnu. O takto zamýšleném kroku jsme informovali členskou základnu již v červnu, kdy se konala výborová schůze.

Předpoklady se naplnily a vzhledem k tomu, že místem konání bylo centrum Mnichova Hradiště, tak moc členů nedorazilo. Za výbor jsme se snažili co nejvíce dodržet hygienická pravidla a k dispozici byla dezinfekce, jednorázové ústenky a rozmístění židlí v sále bylo rovněž uspořádáno tak, aby zde byly větší rozestupy.

Co se týče chodu organizace a nastavených pravidel pro následující rok, tak se nic nezměnilo. Změny zaznamenal pouze Rybářský řád pro RMV Veselá, kde se upravila délka nástražní ryby pro lov sumce velkého, za předpokladu použití trojháčků z původních 25 na 20cm. Dále bylo doplněno, že na celém revíru je zakázané rozdělávat ohně. To ostatně nařizuje i Zákon o ochraně přírody a tak se nejedná o nic nového. Přenosná ohniště a grilly jsou povoleny. Aktualizovali se kontakty. Důležitá je osoba správce RMV, kde je nutné dbát jeho pokynů. Dále je povoleno parkování od začátku hráze až k odboče k jezu. Poslední změnou je odstranění textu, že špatným parkováním se vystavujete možnosti kárného řízení DK. Nově se za opakované špatné parkování nebude dotyčnému vydávat povolenka na RMV pro následující rok. Povolenku si zde kupujete dobrovolně a je potřeba dodržovat nastavená pravidla.

V diskuzi padlo několik dotazů, které byly zodpovězeny na místě. Na závěr bylo jednomyslně schváleno Usnesení a po necelých dvou hodinách jsme se rozešli.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří svou účastí projevili zájem o MO a lidi, kteří se momentálně o chod organizace starají. Na odkazech níže je k dispozici Usnesení a Zápis z letošní Výroční členské schůze.

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás