Vyznamenání ČRS …

| Datum: 27. 4. 2020

Vyhlášený nouzový stav zavdal nařízením, která zasáhla také spolkovou činnost. Místní organizace rybářského svazu v Mnichově Hradiště byla nucena zrušit veškeré své akce. Rovněž se dosud nekonala výroční členská schůze, kde

Vyhlášený nouzový stav zavdal nařízením, která zasáhla také spolkovou činnost. Místní organizace rybářského svazu v Mnichově Hradiště byla nucena zrušit veškeré své akce. Rovněž se dosud nekonala výroční členská schůze, kde měla být také vybraným členům předána vyznamenání ČRS.

      I přesto v letošním roce obdrží několik našich členů Čestný odznak za dlouholeté členství v Českém rybářském svazu. Čestný bronzový odznak III. stupně za záslužnou a obětavou práci v rybářství bude udělen pánům Tomáši Burdovi a Lukáši Prokorátovi. Pan Radoslav Hladík za své zásluhy obdrží Čestný stříbrný odznak II. stupně.

     Nejvyšší možné vyznamenání, které lze získat a to Medaili za mimořádné zásluhy o rozvoj Českého rybářského svazu byla nejvyšším orgánem Radou propůjčena panu Františkovi Bergmanovi z Mnichova Hradiště. Vyznamenaný je členem místní organizace od roku 1987. Po tuto dobu několik desetiletí zastával funkci člena výboru a vedl rybářskou mládež. Za tuto dobu k rybaření a přírodě vedl několik stovek dětí. I ve svých šestasedmdesáti letech je stále aktivní člen rybářské stráže a podílí se na chodu naší organizace. Jistě si tedy právem nejen on, ale i ostatní vyznamenání zaslouží blahopřání k získanému vyznamenání i velké poděkování za odvedenou práci pro místní organizaci a rybářství.

      Závěrem si zbývá jen přát, aby se situaci podařilo zvládnout a sevření na spolkový život brzy polevilo. Poté se opět setkáme na společné brigádě u vody nebo členské schůzi za stolem. 

S rybářským pozdravem „Petrův Zdar!“

Výbor MO

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás