Zápis z výborové schůze – prosinec …

| Datum: 12. 12. 2020

Poslední schůze výboru MO v tomto roce. Ta předchozí proběhla v září, takže bylo o čem jednat. Byl schválen termín VČS 2021 a sice sobota 20. března. Místem konání bude

Poslední schůze výboru MO v tomto roce. Ta předchozí proběhla v září, takže bylo o čem jednat. Byl schválen termín VČS 2021 a sice sobota 20. března. Místem konání bude opět sál KLUBu v Mnichově Hradišti. Rybářský ples se pořádat nebude. Rybářský závod RZ Veselá má termín 1. května. V plánu je i RZ Sumec. Na RMV Veselá opět proběhnou dva víkendové rybářské závody. Naopak MO již nebude žádat o vyjímky z denní doby lovu pro odlov sumce velkého. Poslední násadou násadou candáta do Jizery a RMV Veselá byl splněn zarybňovací plán na letošní rok. Poslední akcí bude vánoční prodej živých ryb, který bude probíhat ve dnech 22. – 23. 12. tradičně na kanceláři MO. Děkujeme všem, kteří se aktivně podílí na chodu MO!

ODKAZ na zápis.

Copyright © 2018 Tomáš Nohynek ml. - ČRS MO Mnichovo Hradiště / Kontaktujte nás